Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Оползотворяване на отпадъците

Партньори за депониране и обезвреждане на опаковъчните материали

HAURATON си сътрудничи със следните партньори за обезвреждане на всички видове опаковъчни материали:

Vfw AG, Contract No. D-42000-2003-0144

EVA GmbH (Wien), Contract No. 26810

Entsorgungspartner Verpackungsrecycling
 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy