ХАУРАТОН България ЕООД
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 105
1504 София
България
Тел/Факс: +359 2 9440761
info@hauraton.bg

Оползотворяване на отпадъците

Партньори за депониране и обезвреждане на опаковъчните материали

HAURATON си сътрудничи със следните партньори за обезвреждане на всички видове опаковъчни материали:

Vfw AG, Contract No. D-42000-2003-0144

EVA GmbH (Wien), Contract No. 26810

Entsorgungspartner Verpackungsrecycling
 
 
 
 

Contact

ХАУРАТОН България ЕООД
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 105
1504 София
България
Тел/Факс: +359 2 9440761
info@hauraton.bg