Hauraton отводняване

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

HAURATON Сертификат за качество

Сертифициране за качество съгласно DIN EN ISO 9001:2015

HAURATON беше сертифицирана съгласно DIN EN ISO 9001 още през 1993 като една от първите компании в строителната индустрия. Стандартите за качество се развиват непрекъснато и периодично се сертифицират.


Изискванията за качество на действащите към момента DIN EN ISO 9001:2015 обхваща не само продуктите, но и цялата компания. В тях са включени развитие, строителство, производство, монтаж и обслужване на клиентите. HAURATON възприема своите клиенти като партньори, на които предлага възможно най-голямото качество, съгласно  DIN EN ISO 9001:2015.

 

DIN ISO 9001
 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy