Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

HAURATON Разрешителни

Общо разрешително за използване в строителството

HAURATON разполага с Общо разрешително за използване в строителството No. Z-74.4-25 издадено от DIBt (Германски институт за Строителни технологии).То е обвързано с особени случаи на индустриално приложение или при наличие на опасни течности, които се съхраняват или изливат, например на бензиностанции съгласно Закон  § 19 за Водното стопанство. Така HAURATON напълно покрива всички изисквания на този закон

                                         
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen
 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy