Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

HAURATON История 1956 - 1974

РАЩАТ, 1956

Отводнителен улей е първата стъпка на Глобалния играч

След прекараните трудни години в руски плен - спомените са описани в книга - Karl Hauger се връща пеш, в дома му в Баден. В първите си дни HAURATON, тогава все още известна под името на Hauger и Jägel, произвежда основно селскостопански улеи. Каналите и решетките са били изработени така, че да се сглобяват лесно, както и бързо да се монтират. Улеите са първите отводнителни такива произведени от HAURATON. Този продукт се развива стъпка по стъпка в широка гама, от тогава до наши дни.

Историята на HAURATON в снимки

Karl Haugerzoom
 

1965 - продуктовата гама расте заедно с оборота

Нови продукти

Продуктовата гама на HAURATON се разширява бързо. Бетоновите улеи се оказват на ниска цена и ефективо отводняват различни терени. Днес, се произвеждат канали с различна широчина. 


HAURATON 1965zoom
 

1974 - Иновациите гарантират пазарна позиция

С продуктовите нововъдения започва и експортната дейност

През 70-те HAURATON притежава изключителен набор от иновативни продукти, което позволява започването на износ към най-важните страни от Западна Европа.  Именно по това време се появява FASERFIX  - фазер-бетон с изключителна здравина, която се дължи на добавените фазер влакна, като едновременно с това теглото му е редуцирано. Това от друга страна прави възможно редуцирането на дебелината на стените. FASERFIX улеите имат различни области на приложение. Изключително надеждният клас FASERFIX SUPER е топ продукт на компанията и днес.

HAURATON 1974zoom
 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy