Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105 / 1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

ХАУРАТОН В БЪЛГАРИЯ

Офис

Офисът на фирмата се намира в центъра на София, в близост до Орлов мост. При нас можете да получите професионална консултация относно избора на правилния продукт, техническа подкрепа, аргументация и съдействие във всяко едно отношение.

За връзка с нас:

ХАУРАТОН България ЕООД
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 105
1504 София
България


Тел/Факс:  +359 2 9440761
e-mail:info@hauraton.bg

 
 
 
 

Contact

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105 / 1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg