ХАУРАТОН България ЕООД
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 105
1504 София
България
Тел/Факс: +359 2 9440761
info@hauraton.bg

AQUAFIX®- Сепаратори произведени от PE, серия P

Range summary

AQUAFIX®- SPE Калова яма

AQUAFIX®- KPE Коалесцентен сепаратор

AQUAFIX®- SKPE Коалесцентен сепаратор с калова яма

AQUAFIX®- SKBPPE Коалесцентен сепаратор с калова яма и байпас

AQUAFIX®- SKmPPE Коалесцентен сепаратор с калова яма и помпена камера

AQUAFIX®- FPE Мазниноуловител

AQUAFIX®- SFPE Мазниноуловител с калова яма

AQUAFIX®- SaPE Сепаратор за скорбяла

AQUAFIX®- неутрализатор на киселини

 
 
 
 

Contact

ХАУРАТОН България ЕООД
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 105
1504 София
България
Тел/Факс: +359 2 9440761
info@hauraton.bg