ХАУРАТОН България ЕООД
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 105
1504 София
България
Тел/Факс: +359 2 9440761
info@hauraton.bg

AQUAFIX®- Сепаратори произведени от PP, серия H

Range summary

AQUAFIX®- SPP Калова яма

AQUAFIX®- KPP Коалесцентен сепаратор

AQUAFIX®- SKPP Коалесцентен сепаратор с калова яма

AQUAFIX®- SKBPPP Коалесцентен сепаратор с калова яма и байпас

AQUAFIX®- SK2BPPP Коалесцентен сепаратор с калова яма и двоен байпас

AQUAFIX®- FPP Мазниноуловител

AQUAFIX®- SFPP Мазниноуловител с калова ямa

 
 
 
 

Contact

ХАУРАТОН България ЕООД
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 105
1504 София
България
Тел/Факс: +359 2 9440761
info@hauraton.bg