ХАУРАТОН България ЕООД
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 105
1504 София
България
Тел/Факс: +359 2 9440761
info@hauraton.bg

AQUAFIX®- Сепаратори произведени от бетон, серия H

Range summary

AQUAFIX®- S Калова яма

AQUAFIX®- K Коалесцентен сепаратор

AQUAFIX®- SK Коалесцентен сепаратор с калова яма

AQUAFIX®- SK Коалесцентен сепаратор с калова яма (няколко резервоара S-K) H

AQUAFIX®- SK2BP Коалесцентен сепаратор с калова яма и двоен байпас

AQUAFIX®- SF Мазниноуловител с калова яма

 
 
 
 

Contact

ХАУРАТОН България ЕООД
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 105
1504 София
България
Тел/Факс: +359 2 9440761
info@hauraton.bg