ХАУРАТОН България ЕООД
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 105
1504 София
България
Тел/Факс: +359 2 9440761
info@hauraton.bg

AQUAFIX®- Сепаратори произведени от стомана, серия G

Range summary

AQUAFIX®- SKG Коалесцентен сепаратор с калова яма

AQUAFIX®- SKGBP Коалесцентен сепаратор с калова яма и байпас

AQUAFIX®- SKG2BP Коалесцентен сепаратор с калова яма и байпас за увеличен поток

 
 
 
 

Contact

ХАУРАТОН България ЕООД
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 105
1504 София
България
Тел/Факс: +359 2 9440761
info@hauraton.bg