ХАУРАТОН България ЕООД
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 105
1504 София
България
Тел/Факс: +359 2 9440761
info@hauraton.bg

AQUAFIX®- Сепаратори произведени от стомана, серия k

Range summary

AQUAFIX®- Sk Калова яма

AQUAFIX®- Kk Коалесцентен сепаратор

AQUAFIX®- SKk Коалесцентен сепаратор с калова яма

AQUAFIX®- SKBPk Коалесцентен сепаратор с калова яма и байпас

AQUAFIX®- SKmPk Коалесцентен сепаратор с калова ям и помпена камера

AQUAFIX®- Мазнинoуловител с калова яма за надземен монтаж

AQUAFIX®- Fk Мазниноуловител

AQUAFIX®- SFk Мазниноуловител с калова яма

 
 
 
 

Contact

ХАУРАТОН България ЕООД
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 105
1504 София
България
Тел/Факс: +359 2 9440761
info@hauraton.bg