ХАУРАТОН България ЕООД
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 105
1504 София
България
Тел/Факс: +359 2 9440761
info@hauraton.bg

FASERFIX®BIG BL 300

Улеи

FASERFIX®BIG BL 300, клас натоварване F 900

Решетки

FASERFIX®BIG BL 300, клас натоварване D 400*

FASERFIX®BIG BL 300, клас E 600

FASERFIX®BIG BL 300, клас F 900

Аксесоари

Cъбирателна шахта с поцинкована кошница

челна плочка плътна

Допълнителни аксесоари

Производствени услуги

 
 
 
 

Contact

ХАУРАТОН България ЕООД
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 105
1504 София
България
Тел/Факс: +359 2 9440761
info@hauraton.bg