ХАУРАТОН България ЕООД
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 105
1504 София
България
Тел/Факс: +359 2 9440761
info@hauraton.bg

FASERFIX®SUPER 500

Range summary

Улеи

FASERFIX®SUPER 500 с поцинкован кант, клас F 900

FASERFIX®SUPER 500 с чугунен кант, клас F 900

Решетки

FASERFIX®SUPER 500, клас D 400*

FASERFIX®SUPER 500, клас E 600

FASERFIX®SUPER 500, клас F 900

Аксесоари

Cъбирателна шахта с поцинкована кошница

челна плочка плътна

Допълнителни аксесоари

Производствени услуги

 
 
 
 

Contact

ХАУРАТОН България ЕООД
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 105
1504 София
България
Тел/Факс: +359 2 9440761
info@hauraton.bg