ХАУРАТОН България ЕООД
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 105
1504 София
България
Тел/Факс: +359 2 9440761
info@hauraton.bg

FASERFIX®STANDARD E 100

Улеи

FASERFIX®STANDARD E 100 клас C 250

FASERFIX®STANDARD E 100 с вграден наклон на улея 0,6 %, клас C 250

Решетки

FASERFIX®STANDARD E 100, проходим за леки автомобили

FASERFIX®STANDARD E 100 клас C B 125

FASERFIX®STANDARD E 100 клас C 250

Аксесоари

Cъбирателна шахта с поцинкована кошница

челна плочка плътна

Допълнителни аксесоари

Производствени услуги

 
 
 
 

Contact

ХАУРАТОН България ЕООД
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 105
1504 София
България
Тел/Факс: +359 2 9440761
info@hauraton.bg