Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

AQUAFIX®- Сепаратори произведени от стомана, серия k

Range summary

AQUAFIX®- Sk Калова яма

AQUAFIX®- Kk Коалесцентен сепаратор

AQUAFIX®- SKk Коалесцентен сепаратор с калова яма

AQUAFIX®- SKBPk Коалесцентен сепаратор с калова яма и байпас

AQUAFIX®- SKmPk Коалесцентен сепаратор с калова ям и помпена камера

AQUAFIX®- Мазнинoуловител с калова яма за надземен монтаж

AQUAFIX®- Fk Мазниноуловител

AQUAFIX®- SFk Мазниноуловител с калова яма

 
 
 
 

Contact

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg