Hauraton отводняване

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

DRAINFIX®BLOC, попивно блокче, SLW 60 в зависимост от монтажа

DRAINFIX®съоръжения за отвеждане на дъждовната вода

DRAINFIX®Универсални шахти

DRAINFIX®Системa от шахти 300/1800** мм с филтрираща функция

DRAINFIX®BLOC, Аксесоари

 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy