Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

1
DRAINFIX®BLOC система за инфилтрация
2
DRAINFIX®BLOC инфилтриращи канавки
3
Геотекстил
4
DRAINFIX®BLOC ревизионна шахта

DRAINFIX®BLOC

  • попивно блокче с голяма вместимост
  • система за подземен монтаж, гарантира трайност и надеждност
  • доказана статична товароносимост - SLW 60 за монтаж под области на засилен трафик
Erfindung von HAURATON
 

DRAINFIX®BLOC Приложения

 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy