Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Улей със субстратен филтър DRAINFIX CLEAN

Ефективно и екологично третиране на дъждовната вода посредством улей със субстратен филтър

Улей със субстратен филтър DRAINFIX CLEAN
1
FASERFIX SUPER Улеи направени от подсилен бетон, съгласно DIN V 19580 / EN 1433, CE-сертификат, включително и за безопасност, с кантове изработени от поцинкована или неръждаема стомана
2
Чугунена решетка, клас натоварване до F 900 съгласно EN 1433, в различни варианти, по заявка чугунът е с KTL-покритие
3
Филтриращ субстрат с въглерод, с добър капацитет на филтриране, притежаващ фини частици (0.006 до 0.060 мм); пречистващият ефект се равнява на 30 см ненаситени наземни зони.
4
Отводнителни тръби, изработени от високоустойчиво PE-HD, различни номинални размери, обвити с геотекстил.
5
доказано пречистват вода, могат да се използват за инфилтрация в съответствие с насоките на DWA за инфилтрация на подземни канавки

Филтърната улейна система има широко приложение, изключително подходяща за гъсто населени райони

Системата DRAINFIX CLEAN е интелигентно решение за отводняване, събиране и третиране на дъждовната вода.Системата включва тежките FASERFIX SUPER улеи, допълнени с чугунени железни решетки, клас натоварване от D400 до F900. Всеки канал се състои от богат на карбон субстратен филтър, посредством който се пречистват оттичащите дъждовни води; замърсители като цинк, мед, олово и въглеводороди от горивата, както и фините прахови частици попадат в капана на филтъра. Улеите също така, се отличава с висок капацитет на задържане, което позволява на системата да се справя с големи обеми вода.

 

DRAINFIX®CLEAN Приложения

 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy