Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

DRAINFIX TWIN

Инфилтрация на дъждовната вода за малки пространства под площи с леко натоварване

 DRAINFIX TWIN
1
2
3
4
5

DRAINFIX®TWIN

  • много голям обем за съхранение
  • възможност за комбиниране на различни елементи, гъвкав монтаж
  • възможност за филтриране и задържане на водата

 

DRAINFIX®TWIN Приложения

 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy