Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Надеждно инфилтриране на дъждовната вода

Решения за надеждно инфилтриране на дъждовната вода

Естественото отвеждане на дъждовната вода се превръща във все по- голямо предизвикателство, поради все по-голямото интегриране на жилищните и промишлени зони.  HAURATON предлага интелигентни решения за пречистване и инфилтрация на води. Дъждовната вода се събира, където пада и постепенно се връща обратно, в естествения цикъл. Филтрационните резервоари са подходящи за използване под  промишлени и строителни обекти,където има засилен трафик и натоварване, както и под жилищни площи.

 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy