Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

FASERFIX®BIG BL 300

Улеи

FASERFIX®BIG BL 300, клас натоварване F 900

Решетки

FASERFIX®BIG BL 300, клас натоварване D 400*

FASERFIX®BIG BL 300, клас E 600

FASERFIX®BIG BL 300, клас F 900

Аксесоари

Cъбирателна шахта с поцинкована кошница

челна плочка плътна

Допълнителни аксесоари

Производствени услуги

 
 
 
 

Contact

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg