Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Система за отводняване FASERFIX®BIG BL

Улеи с висока странична стабилност и максимална устойчивост за екстремно натоварване

Система за отводняване FASERFIX BIG BL
6
Челна плочка, плътна
7
Челна плочка, плътна

FASERFIX®BIG BL

 • проектови улеи  с висока странична стабилност
 • разработени за области с максимална натовареност и трафик, като логистични центрове и летища  
 • възможност за доставка на улеи с големи дължини за по-бърз и рационален монтаж


 •  

  FASERFIX®BIG BL Приложения

   
   
   

  Contact

  Hauraton Bulgaria EOOD
  Blvd. Evlogie Georgiev 105
  1504 Sofia / BG-България
  +359 2 9440761
  info@hauraton.bg