Hauraton отводняване

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Range summary (all opened tables)

Улеи

Подход за натоварване на FASERFIX®BIG BLS 300: Модел на натоварване 1 - лента 2 и SW 60 с разрешено натоварване на осите от 20 тона, тип 030 - 035

Подход за натоварване на FASERFIX®BIG BLS 300: съгласно LCN 50 с разрешено натоварване на осите от 46 тона (747-400), тип 040 - 045

Подход за натоварване на FASERFIX®BIG BLS 200: съгласно LCN 70 с разрешено осово натоварване от 64,66 тона (A 350 - 900), тип 060 - 065

Подход за натоварване на FASERFIX®BIG BLS 200: "ReachStacker" с разрешено натоварване на осите от 100 тона, тип 070 - 075

Решетки

FASERFIX®BIG BLS 300, клас D 400*

FASERFIX®BIG BLS 300, клас E 600

FASERFIX®BIG BLS 300, клас F 900

Аксесоари

Cъбирателна шахта с поцинкована кошница

челна плочка плътна

Допълнителни аксесоари

Производствени услуги

 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy