Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Улеи за максимални натоварвания с висока устойчивост на износване

1
2
3
Челни плочки с щуцер
4
5

FASERFIX®BIG SLG

  • канали, изработени за конкретни проекти с голяма здравина на стените
  • предназначени за области с изключително натоварване, като паркинг зони за камиони и летища 
  • намалява разходите на клиента, посредством допълнителен бетонов кожух
HAURATON Patentlogo
 

FASERFIX®BIG SLG Приложения

 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy