Hauraton отводняване

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Range summary (all opened tables)

Улеи

FASERFIX®SUPER 300 с поцинкован кант, клас F 900

FASERFIX®SUPER 300 с поцинкован кант, с вграден наклон на дъното 0,5%, клас F 900

FASERFIX®SUPER 300 с чугунен кант, клас F 900

Решетки

FASERFIX®SUPER 300, клас C 250

FASERFIX®SUPER 300, клас D 400*

FASERFIX®SUPER 300, клас E 600

FASERFIX®SUPER 300, клас F 900

Аксесоари

Cъбирателна шахта с поцинкована кошница

челна плочка плътна

Допълнителни аксесоари

Производствени услуги

 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy