Hauraton отводняване

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Отводняване за индустриално строителство

Пътното строителство   и индустриалните  обекти налагат най-високите изисквания по отношение параметрите на натоварване на отводнителни улеи. HAURATON предлага продуктова група, наречена FASERFIX, която отговаря на всички технически изисквания. Бетонът е подсилен с фазерни нишки, което го прави изключително устойчив продукт, с тънки, но здрави стени  и с намалено тегло в същото време.
 

 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy