Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Линейни отводнители RECYFIX®MONOTEC

Монолитна дренажна система за зони с интензивен трафик

RECYFIX®MONOTEC

  • монолитен отводнителен улей за максимална сигурност
  • максимален хидравличен капацитет чрез увеличена височина на улея
  • издръжлив и нечуплив
Invention of HAURATONzoom
 

RECYFIX®MONOTEC Приложение

 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy