Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Система за отводняване RECYFIX®NC

Изключително стабилен и лек - улей от PE-PP за индустриално строителство

Система за отводняване RECYFIX NC
1
Улеи, направени от PE-PP с кантове, съгласноDIN V 19580 / EN 1433, с жлеб и връзка за точен монтаж
2
3
4
Челна плочка, плътна
5
Челни плочки с щуцер

RECYFIX®NC

  • Изключително стабилен и лек – улей от PP за индустриално строителство
  • Висока устойчивост със стабилна чугунена решетка (8 заключващи болта)
  • Ниското тегло гарантира бързина и удобство на обекта
  •  Готов за монтаж

 

Patentlogo

Тук можете да видите брошурата RECYFIX NC:

 

RECYFIX®NC Приложения

 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy