Hauraton отводняване

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Range summary (all opened tables)

Комбиниран артикул

RECYFIX®NC 100, клас D 400

RECYFIX®NC 100, клас E 600

Аксесоари

Cъбирателна шахта с поцинкована кошница

челна плочка плътна

KG Присъединителна тръба

Допълнителни аксесоари

 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy