Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Сервизни улеи

Достъпна, монтирана на пода система за временно или постоянно организиране и управление на захранващи и информационни кабели

Сервизни улеи
1
Улеи, направени от подсилен бетон, съгласно DIN V 19580 / EN 1433, CE сертификат, съобразен с изискванията за безопасност, поцинковани стоманени кантове и безболтова заключваща система SIDE-LOCK с жлеб и връзка за точен монтаж, комбинирани артикули, с в
2
3
Чугунен капак с отвор за кабели, с анти-хлъзгащо покритие, KTL - покритие, високоустойчиво
4
Улейна система за прокарване на различни видове кабели, поцинкована
5
Тапа за чугунен капак с отвори за кабели, черен, KTL - покритие
6
Челна плочка с отвор, поцинкована
 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy