Hauraton отводняване

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Range summary (all opened tables)

Системи SERVICE CHANNELS

SERVICE CHANNEL FASERFIX®KS 300, изработен от бетон с подсилени фибро-влакна, с 20мм интегриран кант, клас на натоварване C 250

SERVICE CHANNEL FASERFIX®SUPER 300, изработен от бетон с подсилени фибро-влакна, с 40мм интегриран кант, клас на натоварване Е 600

SERVICE CHANNEL RECYFIX®PRO 300, изработен от полипропилен, с 20мм интегриран кант, клас на натоварване C 250

Аксесоари

Система за рутиране на кабели

Производствени услуги

 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy