Hauraton отводняване

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Range summary (all opened tables)

Системи SERVICE CHANNELS

SERVICE CHANNEL FASERFIX®SUPER 400, изработен от бетон с подсилени фибро-влакна, с 40мм интегриран кант, клас на натоварване Е 600

Аксесоари

Производствени услуги

 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy