Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Отводняване в една точка FASERFIX®®POINT

За дворове, гаражи и площади

Отводняване в една точка FASERFIX®POINT
1
FASERFIX® POINT STANDARD 30/30

FASERFIX®POINT

  • идеално решение за отводняване в една точка
  • с висок хидравличен капацитет
  • подходящ за градини, алеи и обществени места
 

FASERFIX®POINT STANDARD Applications

 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy