Hauraton отводняване

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Улеи

FASERFIX®STANDARD E 100 клас C 250

FASERFIX®STANDARD E 100 с вграден наклон на улея 0,6 %, клас C 250

Решетки

FASERFIX®STANDARD E 100, проходим за леки автомобили

FASERFIX®STANDARD E 100 клас B 125

FASERFIX®STANDARD E 100 клас C 250

Аксесоари

Cъбирателна шахта с поцинкована кошница

челна плочка плътна

Допълнителни аксесоари

Производствени услуги

 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy