Hauraton отводняване

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Продуктова гама за ландшафтно оформление и гражданско строителство

Градинският дизайн и озеленяването имат свои, конкретни  изисквания към отводнителните системи. HAURATON предлага перфектното решение, а именно улеите RECYFIX. Брандът RECYFIX е направен от 100 % рециклирана пластмаса. Материалът е много лек и удобен за монтаж; елементите търпят корекции до нужния размер без никакъв проблем.

 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy