Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Пчелни пити RECYFIX®GREEN

Пчелни пити за инфилтрация на дъждовната вода при паркинг зоните

Пчелни пити RECYFIX GREEN
1
RECYFIX®GREEN SUPER
2
RECYFIX®GREEN STANDARD
3
RECYFIX®GREEN аксесоари (фиксиращи анкери и маркиращи елементи)

RECYFIX®GREEN

 • продуктът е лек, гарантира бърз и лесен монтаж
 • спомага за директното отвеждане на дъждовната вода
 • плътно затревяване - над 90 %


 • Erfindung von HAURATON
   

  RECYFIX®GREEN Приложения

   
   
   

  Hauraton Bulgaria EOOD
  Blvd. Evlogie Georgiev 105
  1504 Sofia / BG-България
  +359 2 9440761
  info@hauraton.bg

   

  Imprint        Privacy policy