Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Система за отводняване RECYFIX®PLUS

Улеи за отводняване с изискан дизайн за обществени и търговски площи

Система за отводняване RECYFIX PLUS
1
2
многообразие от решетки, например GUGI чугунени мрежовидни решетки
3
Събирателна шахта с възможност за тръбна връзка
4
Челни плочки с щуцер
5

RECYFIX®PLUS

  • стабилни и здрави
  • стоманените кантове гарнатират многократна употреба, включително и при асфалт и засилват и гарнатират добър естетичен вид
  • разнообразие от улеи и решетки с ширина до 300 mm гарантира различен дизайн
 

RECYFIX®PLUS Приложения

 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy