Hauraton отводняване

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Комбиниран артикул

RECYFIX®PLUS 100, клас A 15

RECYFIX®PLUS 100, пододящ за трафик

RECYFIX®PLUS 100, клас B 125

RECYFIX®PLUS 100, клас C 250

Аксесоари

Cъбирателна шахта с поцинкована кошница

челна плочка плътна

Допълнителни аксесоари

 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy