Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Отводняване в една точка RECYFIX®POINT

За дворове, гаражи и площади

Отводняване в една точка RECYFIX POINT
1
RECYFIX® POINT 30/30

RECYFIX®POINT

  • идеално решение за отводняване в една точка
  • с висок хидравличен капацитет
  • подходящ за градини, алеи и обществени места
 

RECYFIX®POINT Приложения

 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy