Hauraton отводняване

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

RECYFIX®POINT 30/30, Точково оттичане, клас B 125, със сифон против миризми, кошница за отпадъци и KG-тръбна връзка DN / OD 110, DN / OD 160

RECYFIX®®POINT 30/30, Точково оттичане, клас C 250, със сифон против миризми, кошница за отпадъци и KG-тръбна връзка DN / OD 110, DN / OD 160

 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy