Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Система за отводняване RECYFIX®PRO

Система за отводняване защитена от корозия за частни и обществени зони

Система за отводняване RECYFIX PRO
1
Улеи, направени от PE-PP , съгласно DIN V 19580 / EN 1433, CE сертификат, с жлеб и връзка за точен монтаж
2
3
Събирателна шахта с възможност за тръбна връзка
4
Челни плочки с щуцер
5
Челни плочки с щуцер

RECYFIX®PRO

  • Улеи от полипропилен (PP) и решетки от  висококачествен полиамид (PA-GF)
  • отводнителна система в съответствие  EN 1433
  • ниско тегло,здравина и лесен монтаж

Решетка с нов дизайн - METROPOLIS

METROPOLIS
 

RECYFIX®PRO Приложения

 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy