Hauraton отводняване

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Комбиниран артикул

RECYFIX®PRO 100, клас B 125

RECYFIX®PRO 100, клас С 250

RECYFIX®PRO 100, клас D 400

Аксесоари

Cъбирателна шахта с поцинкована кошница

челна плочка плътна

KG Присъединителна тръба

Допълнителни аксесоари

 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy