Hauraton отводняване

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Headline

THE PRODUCT BENEFITS

 

THE SYSTEM IN DETAIL

explo
Улеи, направени от PE-PP , съгласно DIN V 19580 / EN 1433, CE сертификат, с жлеб и връзка за точен монтаж
многообразие от решетки, например GUGI чугунени мрежовидни решетки
Събирателна шахта с възможност за 3-странна тръбна връзка
Челни плочки с щуцер
Челни плочки с щуцер
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy