Hauraton отводняване

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Шлицови улеи | Отводняване при високи изисквания за дизайн

ИДЕАЛНИ ЗА: дизайн-чувствителни приложения, като области и фасади с високи оптични изисквания, особено в обществени и търговски зони.
%s
 
 

ВАШИТЕ ПОЛЗИ С ШЛИЦОВИ УЛЕИ

ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ

= Design Flexibility
SHOW DETAILS

ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ

 • капаци за слотове от поцинкована или неръждаема стомана
 • индивидуални капаци на слота с регулирана височина на входната шийка, сечения на слота и различни дизайни
 • възможност за създаване на проект в единен дизайн

= Design Flexibility

АТРАКТИВЕН ПРОДУКТ

= Uniqueness
SHOW DETAILS

АТРАКТИВЕН ПРОДУКТ

 • перфектно проектираната дренажна линия хармонично се вписва във външния вид на мястото
= Uniqueness

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАПАЦИТЕ

= Longevity
SHOW DETAILS

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАПАЦИТЕ

 • подсилванията под капака и дебелината на материала гарантират перфектен баланс между теглото и стабилността
 • клас на натоварване D 400 при дебелина на материала 4 mm
 • слотовите капаци са занитени ---> без ръжда от заварени съединения
 • особено стабилни
 • повърхностнта вода е дренирана надеждно

= Longevity
 

ВИСОКА ФУНКЦИОНАЛНОСТ И ЛЕСЕН МОНТАЖ

= Time savings | Cost savings
SHOW DETAILS

ВИСОКА ФУНКЦИОНАЛНОСТ И ЛЕСЕН МОНТАЖ

 • бърз достъп до линията на улея чрез подвижен инспекционен капак
 • лесна манипулация и монтаж

= Time savings | Cost savings

ВАРИАНТИ НА СВЪРЗВАНЕ

= Design Flexibility
SHOW DETAILS

ВАРИАНТИ НА СВЪРЗВАНЕ

 • ревизионните капаци са еднакви и за улеите, и за ревизинонните шахти
 • лесна подготовка на ъгловата връзка
 • възможност за монтаж на настилка в ревизионния капак
 • възможна обработка на всички стандартни повърхностни слоеве и каменни плочи

= Design Flexibility
 

THE SYSTEM IN DETAIL

explo
Асиметрични капаци направени от поцинкована или неръждаема стомана. С интегриран бутален конектор за прецизно насочване на слота по повърхността.
Челни плочки с щуцер
Улеи, направени от PE-PP или подсилен бетон с номинален размер 100 и 150,с жлеб и връзка за точен монтаж
Събирателна шахта с възможност за тръбна връзка, с подходящ капак за достъп
Челни плочки с щуцер
 

Шлицови Улеи - Приложение

 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy