Hauraton отводняване

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Range summary (all opened tables)

Монолитни шлицови улеи

Височина на конструкцията 150 мм, височина на шийката 100 мм, клас A 15

Височина на конструкцията 180 мм, височина на шийката 130 мм, клас A 15

Аксесоари

Ревизионна кутия

челна плочка плътна

Свързващ елемент

Допълнителни аксесоари

 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy