Hauraton отводняване

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

Отводняване на спортни съоръжения

HAURATON предлага  гама от продукти за стадиони и спортни площадки, специално създадени да отговорят на изискванията за спортни съоръжения. Улеите,  направени от рециклирана пластмаса, са конструирани така, че да предпазват състезателите от нараняване. Продуктите са разработени в съответствие с международните стандарти в конкретната област.

 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy