Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

1
Улеи, направени от PE-PP с кантове, съгласноDIN V 19580 / EN 1433, с жлеб и връзка за точен монтаж
2
3
Чугунен капак с отвор за кабели, с анти-хлъзгащо покритие, KTL - покритие, високоустойчиво
4
Улейна система за прокарване на различни видове кабели, поцинкована
5
Тапа за чугунен капак с отвори за кабели, черен, KTL - покритие
6
 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy