Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

SPORTFIX®гъвкави ограждения

Завършване на пясъчници, площадки за изтласкване на гюле и други спортни зони

 SPORTFIX гъвкави ограждения
1
SPORTFIX® Гъвкави ограждения

SPORTFIX® Гъвкави ограждения

  • за кантиране на пясъчници, съоръжения за скокове и писти
  • гуменото покритие предпазва спортистите и децата от нараняване 
  • налични височини от 200 до 400 mm
 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy