Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

SPORTFIX®Пясъчници

Предотвратява разпиляването на пясък върху лекоатлетичеката писта

SPORTFIX Пясъчници
1
SPORTFIX® Пясъчници

SPORTFIX® Пясъчници

  • предотвратяват разпръскването на пясък по пистите, при напускането на ямата за скокове, предпазвайки от увреждане еластичните настилки
  • металният кант позволява директно свързване с пистата
  • доставя се в комплект с мрежовидно покритие и прилежащата гумена решетка
 

SPORTFIX® Пясъчници Приложения

 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy