Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

1
Улеи, направени от PE-PP с кантове, съгласноDIN V 19580 / EN 1433, с жлеб и връзка за точен монтаж
2
3
Събирателна шахта с възможност за тръбна връзка

SPORTFIX®PRO

  • light and durable track drainage
  • perfect drainage solution for school sport and public sports facilities
  • unique FIBRETEC Slotted grating made of PA
 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy